< All Posts

3D MASKINSTYRING – HVORDAN DET KAN PÅVIRKE FREMTIDENS BYGGERI?

September 24, 2021

Hvad er 3D Maskinstyring?

Uanset niveauet på en maskinfører, får 3D maskinstyring en maskinfører til at være en graveekspert. 3D maskinstyring optimerer og præciserer arbejdet på eksempelvis gravemaskiner eller læssere og gør samtidig også maskinførerens arbejde lettere og hurtigere. Med 3D maskinstyring mindskes chancen for at skulle lave omarbejde, da risikoen for fejl er langt mindre.  

Med 3D maskinstyring undgås også brugen af en landmåler, fordi det allerede er inkorporeret i systemet. Det giver mere tid til håndmændene at arbejde på andre arbejdsopgaver, som kommer til at effektiviserer tiden. Omkostningerne bliver holdt nede, som gør det fordelagtigt at investere i 3D maskinstyring, da det over en længere periode er besparende.

Andre fordele findes også i sikkerheden af 3D maskinstyring. Der kan til tider forekomme fare på jobstedet, hvor der kan være glatte overflader. Ved at mindske tiden for både håndmændene og maskinoperatøren ude på de glatte overflader, mindskes risikoen for skader også, da alt arbejdet kan blive observeret indefra gravemaskinen eller læsseren.

Maskinførerens arbejde bliver løst hurtigere, og medfører maskinen bliver udsat for mindre slitage. Det gør at maskinen kan være i stand i længere tid, da den er udsat for mindre arbejde.

Er Den Digitale Løsning Fremtiden?

I Molios analyserapport “Byggeriets Digitale Barometer” blev der i 2020 målt at knap to tredjedele af byggeriets virksomheder, mener digitalisering har mere potentiale og der er meget kvalitet at hente derfra. I takt med teknologi udvikler sig, bliver det også til stor gavn indenfor byggeriet. Allerede nu er digitalisering en vigtig del af en virksomheds planlægning, produktion og projektstyring.  

Virksomhederne regner med at udfordringen ved den digitale løsning, kræver en større forståelse omkring at forstå den nye teknologi. Selvom 3D maskinstyring har været brugt i mange år, er efterspørgslen først nu blevet meget større, som kan give en maskinfører begrænset viden indenfor det 3D maskinstyring.

Men det kan måske ændre sig inden for de næste få år. Virksomheder bliver nemlig stillet krav af kunderne om at finde på digitale processer og løsninger. Det viser sig 82% af kunderne i byggebranchen er meget enige i at der skal være flere digitale løsninger til et offentligt byggeri, mens 17% er enige og kun 1% slet ikke er enige.

Det er en stor stigning i forhold til 2018, og det viser, at kunderne har fået højere krav om mere digitalisering og at man bevæger sig hen mod en digitaliseret tid.

Byggeriets digitale barometer

Kilder: Byggeriets Digitale Barometer 2020 og Byggeriets Digitale Barometer 2018  

I undersøgelsen er der yderligere fundet ud af, der er en stærk sammenhæng mellem en virksomheds digitalisering og deres effektivitet og produktivitet.

Barrierne for digitalisering ligger i en manglende kultur i virksomheden eller organisationen. 3D maskinstyring og digitalisering bliver stadig udforsket indenfor byggeri branchen, som kan ligge til grunde for den manglende kultur om digitalisering. En anden barriere er investeringerne det kræver at digitalisere det. Rapporten viser at det ofte er små virksomheder med få ansatte som bruger digitalisering mindst, mens de mellemstore virksomheder bruger digitalisering mest.  

Til sidst viser rapporten de største gevinster ved digitalisering, knytter sig til øget kvalitet og færre fejl. Samtidig gør det også processerne hurtigere og mere effektive og giver et bedre eksternt samarbejde med kunder, leverandører og andre.

Hvordan Unicontrol Simplificerer Digitalisering

Vores løsning til 3D maskinstyring er dog langt mindre kompliceret end 3D maskinstyring lyder til at være. Hos Unicontrol fokuserer vi på brugervenlighed og i at gøre det meget simpelt. Vi har derfor udarbejdet et let system, hvor det ikke behøver at tage mere end 20-30 minutter at komme i gang med at grave.  

Vores løsning har antenner i alle vores 3D maskinstyringssystemer som gør det lettere at få et overblik hvor maskinen er lokaliseret. Det vil optimere koordineringen blandt alle maskiner det er installeret på, uden at maskinførerene behøver at tage deres projekt med hjem. Projektet vil altid ligge på tabletten og vores cloud funktion, så det bliver et papirløst arbejde.

Cloud-løsningen er et ekstra komponent til Unicontrol3D pakken, og giver dig adgang til alt dit data i en platform, som er et simpelt design til brugeren. Det sikrer data til et byggeprojekt og opbevarer alt data.

Målet er et 3D-GPS maskinstyring som skal være simpelt at bruge, uden det skal tage flere dage at lære.

3D maskinstyring

Michael Hansen fra Øbakke siger således om Unicontrol3D:

“De tilbagemeldinger vi har fået fra kunderne er, at Unicontrol3D er nemt at bruge og gå til. Det er meget brugervenligt, og ikke mindst for landmåleren er det nemt at få data overført og hent data ud. Så alt i alt er Unicontrol bare meget simpelt at bruge, som er en helt klar fordel ved systemet.”

Vi udvikler os hele tiden og arbejder på at gøre maskinførerens arbejde lettere. Derfor er vores løsning udviklet ved hjælp af feedback og brugerinvolvering, så vi altid ved hvad vores kunder mangler. Ifølge Molio var en af udfordringerne også investeringen det kostede at anskaffe sig nyere teknologi. Her har Unicontrol også presset prisen ned, så det kan være overkommeligt for alle entreprenører og virksomheder.

Hvis du er interesseret i at høre yderligere om Unicontrol3D er du altid velkommen til at ringe på +45 898 00 240 eller sende os en email til kontakt@unicontrol.io.