< All Posts

Det Eneste System Med Fuld Understøttelse af Sving-Bommen

February 10, 2021

Når der investeres i maskinstyring, så burde det være en selvfølge, at systemet understøtter de vigtigste af maskinens funktioner.

Men sådan er det ikke nødvendigvis. Unicontrol3D er faktisk det eneste system på markedet, der understøtter sving-bommen – en vigtig funktion for mange gravførere i det daglige arbejde. Du kan se her, hvordan vores sytem gør gravføreren i stand til at følge sving-bommens bevægelser på skærmen.

Som funktion er sving-bommen en af de helt store fordele ved kompakte gravemaskiner. Den skaber ganske enkelt øget fleksibilitet ved udgravninger, hvor der er potentielle forhindringer idet førerhuset og larvefødderne ikke behøver at flytte sig.

Vores system muliggør, at operatøren kan få det maksimale ud af sving-bommens fleksibilitet. Med en sensor på sving- bommen måler og afsætter systemet præcist, hvor der skal graves.

Operatøren kan hele tiden stole på tallene, når skovlen bevæger sig – og får dermed direkte besked om, hvor den skal hen.

Det er helt centralt for os, at hjælpe entreprenører og operatører med at få mest muligt ud af maskinerne. Understøttelse af sving-bommen er en feature ved vores system, som er unikt ved Unicontrol3D.

Det er vi glade for at kunne bringe til markedet!

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores system!