< All Posts

Unicontrols Maskinstyringssystem Går Over Grænsen

March 19, 2021

Det er gået virkeligt stærkt for vores tre stiftere, Kasper Andersen, Zbigniew Niemczyk, og Ehsanullah Ekhlas.

De er en del af start-up miljøet i Odense, og stiftede i slutningen af 2018 selskabet Unicontrol, fordi de så store muligheder i at udvikle, producere og markedsføre maskinstyringssystemer til mindre gravemaskiner (helt ned til 2 tons).

Efter blot et år kører omkring et halvt hundrede anlæg rundt hos både større og mindre danske entreprenørfirmaer, og tilbagemeldingerne er meget positive.  

Vi har udviklet et system i 3D, som er let at overskue, som er konkurrencedygtigt prismæssigt, driftssikkert og let at lære at bruge, siger Ehsanullah Ekhlas. Han er blot 30 år, civilingeniøruddannet og som navnet antyder, af afghansk oprindelse. Egentligt har han mest beskæftiget sig inden for sundhedssektoren, men blev af de to stiftere af Unicontrol spurgt, om han ikke ville varetage den kommercielle del af virksomheden, så de kunne koncentrere sig om at udvikle produktet.  

Brug for Kommerciel Ledelse

Kasper og Zbigniew vidste, at de havde brug for en forretningsperson til at styre forretningen og til at stå for forretningsudviklingen. Vi havde en overgang kontor i samme bygning, og min nysgerrighed gjorde, at vi lærte hinanden at kende. Stor var min overraskelse, da de spurgte om jeg ville være en del af founder-teamet, smiler Ehsanullah, der til dagligt blot kaldes Ehsan.  

Og det er gået stærkt. På kort tid har firmaet omsat for 4 mio. kroner og i indeværende år venter de en omsætning på et tocifret millionbeløb. Der er i dag 9 fuldtidsansatte og 5 deltidsansatte.  

Hele eventyret er baseret på bootstrap, så de har vokset så hurtigt de kunne indenfor de rammer som deres økonomi sætter.  

Firmaet har også fået tilkendt midler fra Innovationsfonden. Pengene går til at udvikle projektet og få det op at køre. Dertil har man haft midler at gøre med, i takt med at afsætningen er begyndt at løbe stærkere.

Læs mere i artiklen

https://www.mestertidende.dk/article/view/739838/dansk_maskinstyringssystem_gar_over_graensen